Anunt de licitatie publica - Inchiriere spatiu Farmacie

Anunt de licitatie publica - Inchiriere spatiu Farmacie

Anunt de licitatie publica - Inchiriere spatiu Farmacie


1.Informatii generale privind proprietarul:
Comuna Valea Vinului,cod fiscal 3896950 cu sediul in localitatea Valea Vinului,str.Principala,nr.63. judetul Satu Mare, telefon: 0261876870; 0261876746, fax: 0261876705, email: contact@primariavaleavinului.ro;  primaria_vv@yahoo.com;

2.Informatii generale privind obiectul inchirierii.
4 spatii in suprafata totala de 57,41 mp cu destinatie de Farmacie din cadrul dispensarului uman,situate in localitatea Valea Vinului,str.Principala nr.111,comuna Valea Vinului , judetul Satu Mare,identificat prin CF nr.100237 Valea Vinului,apartinand domeniului public al comunei Valea Vinului.
Inchirirerea se face conform OUG 57/2019 si conform Hotararii Consiliului Local nr.26 din data de 31.08.2022.

3.Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitatiile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:documentatia de atribuire se poate ridica la cerere de la sediul Comunei  Valea Vinului.
3.2.Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului,de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire :Compartimentul agricol al Comunei Valea Vinului,cu sediul in localitatea Valea Vinului str.Principala , nr.63,judetul Satu Mare.
3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinere acestui exemplar,potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2019:50 lei/exemplar,se poate achita cu numerar la casieria Comunei Valea Vinului.
3.4.Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.10.2022,ora 12,00.

4. Informatii privind ofertele:            
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor este 19.10.2022,ora 16,00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Valea Vinului,localitatea Valea Vinului,str.Principala,nr.63,judetul Satu Mare.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:un exemplar.

5.Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor 20.10.2022,ora 10,00,la sediul Comunei Valea Vinului localitatea Valea Vinului,str.Principala,nr.63. judetul Satu Mare.

6.Denumirea,adresa,numarul de telefon,telefax si adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:
Tribunalul Satu Mare,Sectia a II a Civila,de Contencios administrativ si Fiscal,str.Mihai Viteazu ,nr.8,Satu Mare,judetul Satu Mare,telefon:0261713650;telefax:0261713760;e-mail:tr-satumare-reg@just.ro.;

7.Data transmiterii anuntului de licitatie catre Monitorul Oficial ,Partea a VI a:27.09.2022.

 
                                                Primar 
                                                CRISTEA RADU

Informatii utile Luni - Vineri: 08:00 - 16:30

0261-876 746 contact@primariavaleavinului.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!